8 x adapterbultar och brickor

8 x bultar och brickor för adaptrarna för Easy Petrol Post Driver