Service Kit

  • 9 x 'O'-ringar
  • Ersättningsbultar
  • Ersättningslåsbrickor
  • Tändstift
  • Mobilux EP1 Grease
  • Loctite
  • Honda Bränslefilter