Jordprovtagningsrör av stål

Reserv- eller ersättningsprovtagningsrör i stål för Easy Soil Sampling Kit

 *Bilder endast i illustrationssyfte. Foot Jack ingår inte