Tel: +44 (0)114 269 9119
0

Your Cart is Empty

Enkel jordprovtagningssats

Vårt Easy Soil Sampling Kit är ett effektivt sätt att ta 1500x38 mm jordprov.

Markprover krävs för många olika tillämpningar, avsedda att bestämma både konstruktionen av jorden under marknivån och även jordens sammansättning inklusive näringsämnen och föroreningar.

Lämplig för jordbruk, konstruktion, ekologi, landskapsarkitektur och mer.

En förlängningssats även tillgänglig för att ta prov till 3000 mm djup.

Vad ingår?

- 2 x stålprovtagningsrör
- 1 x rörtransportpåse
- 1 x Foot Jack
- 1 x Tough Box
- 4 x akrylprovrör och ändlock
- 1 x 54 mm reducerande adapter (för att passa 78 mm PPD-adapter)

Användningsinstruktioner

• Kör stålprovtagningsröret i dess fulla längd på önskad plats.
• Skjut över Foot Jacket.
• Använd Foot Jack för att ta bort röret ur marken.
• Ta bort Foot Jacket över toppen av Tuben.
• Skjut försiktigt din jord provet in i provröret.
• Förslut med ändlocken.

Vi rekommenderar att du använder 54 mm reducerande adapter med 78ROUND Adapter eller 84ROUND Adapter på Easy Petrol Post Driver. Även lämplig för användning med Multi UK B Adapter Kit.

Tillverkat och uppfunnit av Christie Engineering i Australien.